Rouwverwerking


Een veel besproken onderwerp in de praktijkruimte in Edam-Volendam is rouwverwerking. Rouwen brengen we veelal in verband met het overlijden van een dierbaar iemand.
In de regel pakken nabestaanden na een afscheidsperiode van een paar dagen de dagelijkse bezigheden weer op. Ondanks het grote verdriet, is er vaak nog veel steunbetuiging en maakt een dagelijks (werk) ritme het pijnlijke verdriet wat dragelijker. Het eerste jaar na een overlijden kenmerkt zich door dagen, waarbij de pijn soms extra voelbaar is. Te denken valt aan de eerste verjaardag of de feestdagen, waarbij de overledene zo ontzettend gemist wordt. Om dat verdriet te kunnen dragen kan je steun vinden in de nabije omgeving. Wellicht is begeleiding van iemand die er buiten staat zo nu en dan prettig voor een onbevooroordeeld luisterend oor of om bepaalde zaken en gevoelens bespreekbaar te maken.

Rouw brengt verschillende complexiteiten met zich mee. Het is per slot van rekening ook zeer persoonlijk, dus de consulten zullen daar te alle tijden op aangepast worden.
Soms gaan er jaren voorbij en merk je dat je aan de rouw voorbij bent gelopen. En dan betekent dit dat je wellicht tientallen jaren na een overlijden pas ruimte kan maken voor een gedegen rouwproces. Soms gebeurt rouwen voorafgaand aan een overlijden, als iemand ongeneeslijk ziek is of dementerende. En soms komt er iemand te overlijden, maar weet je niet precies wat je moet voelen, omdat diegene bij overlijden geen onderdeel was van jouw leven door ruzie of verwijdering. Het kan dan prettig zijn om hier even de tijd voor te nemen.

En zo zijn er naast het rouwen om ‘de eindigheid van het leven’ ook rouwprocessen om allerhande andere zaken waarbij een einde van een tijdperk onomkeerbaar is. Te denken valt aan:
-onomkeerbare (familie)ruzies
-echtscheiding
-loslaten van kinderen (empty nest/ puberteit)
-verandering van werk/ werkgever
-pensioen

Het kenmerkt zich allemaal door fases met een definitief karakter, waar je om welke reden dan ook bepaalde emoties bij voelt die je samen met mij zou willen delen. Wees welkom!