Vijf natuurgerichte principes


Dit zijn de principes die ik via diverse methodieken hanteer:

Energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en levenskunst.

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat ik als therapeut jou op een holistische wijze kan benaderen. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in bovenstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes nietย  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.